Proponowane zajęcia:

 • terapia logopedyczna/neurologopedyczna;
 • terapia pedagogiczna;
 • terapia psychologiczna;
 • terapia wczesnoszkolna i przedszkolna;
 • rehabilitacja;
 • terapia NDT – Bobath;
 • gimnastyka korekcyjna;
 • ćwiczenia ogólnousprwaniające;
 • terapia ręki;
 • gry i zabawy ruchowe;
 • masaż Shantali;
 • instruktaż pielęgnacji niemowlęcia;
 • terapia integracji sensorycznej;
 • terapia behawioralna dzieci z autyzmem;
 • kynoterapia (dogoterapia);
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca (system znakowo – obrazowy: Piktogramy);
 • alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych;
 • program rozwoju komunikacji – Makaton;
 • praktyczne metody doskonalące koncentrację uwagi oraz ułatwiające opanowanie techniki czytania;
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka;
 •  wspomaganie  rozwoju mowy u dziecka z wadą słuchu;
 • stymulacja sensoryczna w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo;
 • zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • zajęcia prowadzone metodą M.Ch. Knillów.