Metoda NDT-Bobath została zapoczątkowana w latach czterdziestych XX wieku w Londynie przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela - neurologa. Metodę rozwijano i modyfikowano równocześnie ze zdobywanymi doświadczeniami praktycznymi i osiągnięciami wiedzy medycznej, głównie z zakresu neurofizjologii oraz obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego dzieci. W oparciu o początkowe założenia metody B. i K. Bobathów, szwajcarska lekarka, specjalistka w pediatrii Elsbeth Koeng i współpracująca z nią fizjoterapeutka Mary Quinton z Ośrodka Bobathów w Londynie, rozwinęły tę metodę w leczenie neurorozwojowe (Neurodevelopmental Treatment - NDT), szczególnie przydatne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci najmłodszych. Metoda NDT-Bobath jest stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane.

 

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

 

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath:

 • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia;
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała;
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

 

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

 

Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko nie powinno płakać, gdyż płacz zmniejsza skuteczność działań terapeutycznych oraz powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy i akceptacji z prowadzącym ćwiczenia.

Mimo, że zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.

Jak już było wspomniane, usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych. Za szkolenie rodziców odpowiedzialny jest lekarz prowadzący i fizjoterapeuta.

Materiał pochodzi ze strony www.ndt-bobath.pl

 

1.Diagnoza rozwoju dziecka:

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą sprawdzić czy ich dziecko rozwija się prawidłowo.

 

Diagnostyka wg koncepcji NDT-Bobath polega na obserwacji spontanicznej aktywności dziecka. Wnikliwa analiza jakości ruchu dziecka w pozycji na plecach, brzuchu, prawym i lewym boku pozwoli zaplanować terapię. Zgodnie z zasadą NDT Bobath powinniśmy „Dać Dziecku Czas”, dlatego umiejętności dziecka staramy się sprawdzać również podczas trwania terapii. Najważniejsze są rzeczy pozytywne, to co dziecko potrafi zrobić, jak to robi. Potem następuje analiza braków i pytanie dlaczego te braki występują i na bazie takiej analizy wspólnie z rodzicami planujemy postępowanie terapeutyczne.

W naszym Centrum do dyspozycji rodziców są specjaliści innych dziedzin, także jeżeli zachodzi potrzeba konsultacji terapeuci wspólnie będą udzielać pomocy Państwa dziecku.

 

2. Terapia według koncepcji NDT-Bobath

Na terapię przyjmujemy dzieci z następującymi schorzeniami:

 • wcześniactwo;
 • asymetria ułożeniowa tułowia, głowy;
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;
 • zaburzenia ruchowe pochodzenia centralnego;
 • kręcz szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego oraz czynnościowy;
 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe;
 • zespoły genetyczne;
 • choroby metaboliczne;
 • rozszczep kręgosłupa;
 • zaburzenia ortopedyczne( dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp,kolan);
 • inne…

Wykwalifikowany terapeuta indywidualnie dobierze rodzaj i częstotliwość ćwiczeń oraz udzieli potrzebnych wskazówek.