INTEGRACYJNE BLOKI ZAJĘCIOWE

 

Integracyjne Bloki Zajęciowe obejmować będą zajęcia dodatkowe takie jak :

 

 • logopedyczne;
 • neurologopedyczne;
 • zajęcia rehabilitacji ruchowej;
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym;
 • kynoterapia.

 

Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka, wzbogacając jego wiedzę i umiejętności, poprzez modyfikację swojego działania w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych wychowanków.

Tworzymy warunki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowane do jego potrzeb i możliwości, poprzez bogatą ofertę edukacyjną dostosowaną do jego potrzeb.

Integracja w zajęciowych blokach przedszkolnych oznacza działania, których celem jest włączenie dzieci z dysfunkcjami, do nauczania i wychowania z dziećmi zdrowymi.

Wszyscy musimy pamiętać, że dzieci w tym wieku podchodzą do siebie otwarcie i bez uprzedzeń.

W procesie wychowania i nauczania dzieci zdrowych i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizowane będą identyczne sytuacje wychowawcze, a specjalne metody i środki będą wprowadzane, by pokonać trudności dzieci związanych z ich stanem zdrowia.

Integracyjne Bloki Zajęciowe dla dzieci w wieku przedszkolnym przynoszą korzyści wszystkim wychowanką.

 

Dzieci z niepełnosprawnością umysłową poprzez udział w zajęciach integracyjnych :

 

 • nie są izolowane społecznie;
 • mają szansę poznania siebie, docenienia swoich mocnych stron;
 • wykształcają motywacje i umiejętność pracy nad trudnościami;
 • mają szansę przeżycia uczuć związanych z życiem i działaniem;
 • umożliwiają rozwój samodzielności życiowej i szeroko rozumianej stymulacji poznawczej, fizycznej i społeczno-emocjonalnej;
 • mają poczucie bezpieczeństwa;
 • obecność dzieci zdrowych mobilizuje je do pracy, dostarcza prawidłowych wzorców ruchowych, zachowania i mowy;

 

Kontakty z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową uczą dzieci zdrowe:

 

 • właściwego stosunku do mniej sprawnego kolegi;
 • otwartości, uczynności, cierpliwości, wrażliwości, tolerancji i szeroko rozumianej empatii szacunku dla choroby i ludzkich słabości;
 • rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają takie same prawa, choć posiadają różne możliwości;
 • pomagają przełamać egoizm.

 

Z naszymi zajęciami towarzyszymy dzieciom w najważniejszym okresie rozwoju, pomagamy zrozumieć i poznawać otaczający świat, uczymy samodzielności i szanujemy indywidualność każdego z nich.

 

Rozwijamy jego wiedzę poprzez:

 

 • różnorodne formy aktywności umysłowej i fizycznej;
 • indywidualne podejście do każdego dziecka;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • uświadamianie, że jest kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym;
 • dopasowywanie metod pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb;
 • uznawanie zabawy za podstawową i najważniejszą formę przekazywania wiedzy;
 • zachęcanie do samodzielności w działaniu;
 • przestrzeganie praw dziecka do dokonywania wyborów, popełniania błędów oraz zauważania konsekwencji podjętych decyzji.

Projekt i realizacja: IR_MAR

O NAS

OFERTA

NASZ ZESPÓŁ

KONTAKT

GALERIA

|

|

|

|

Oleśnica 2013

|