Dogoterapia / Kynoterapia – jest to terapia kontaktowa z udziałem psa polegająca na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację i nie może pozostać jedyną formą terapii. Stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych, w szczególności u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, a u zdrowych jest elementem i uzupełnieniem oddziaływań edukacyjnych.

Praca z psem obejmuje:

  • ujawnianie i odreagowanie negatywnych emocji;
  • uzyskanie poprawy w komunikacji „człowiek – człowiek”/ Trening społeczny;
  • stymulacja rozwoju psychoruchowego;
  • zmiana nieprawidłowych zachowań psychofizycznych;
  • zwalczanie fobii oraz innych lęków.