DIAGNOZY

Przeprowadzamy następujące diagnozy:

 

 •  Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna.
 • Diagnoza psychologiczna.
 • Diagnoza pedagogiczna.
 • Diagnostyka rozwojowa według koncepcji NDT – Bobath.
 • Ocena rozwoju dziecka.
 • Ocena posturalna dzieci i młodzieży.
 • Ocena funkcjonalna dzieci i młodzieży.
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (od pierwszego miesiąca do trzeciego roku życia).
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato (sekwencje stymulacyjne).
 • Diagnoza AAC – stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących.
 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku   od 0 do 12 lat.
 • Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych – komputerowy program dodiagnozy młodzieży i osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Specjalistyczny program Diagnostyki i Terapii – Sensor – Komplex.
 • Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej.
 • Diagnoza – Badanie dojrzałości szkolnej .

Powrót

Projekt i realizacja: IR_MAR

O NAS

OFERTA

NASZ ZESPÓŁ

KONTAKT

GALERIA

|

|

|

|

Oleśnica 2013

|